Bokföring

Ideell förening

I en ideell förening bokförs årets resultat på konto 2069. Motkontot är även här 8999.

Vinst

KontoDebetKredit
8999 – Årets resultatx 
2069 – Årets resultat x

Förlust

KontoDebetKredit
8999 – Årets resultat x
2069 – Årets resultatx 

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

Årets vinst i aktiebolag
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
8999245 0002099245 000

Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Årets förlust i aktiebolag
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
209935 000899935 000

Årets förlust [8999] är 35 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets ­resultat.

När bokslutet/årsredovisningen är klar för året bokförs årets vinst ­eller förlust mot årets resultat [2099]. I början av nya räkenskaps­året bokas årets resultat mot konto [2098], Föregående års resultat.