Kapitel 1. Ekonomisk Information – Grund För Beslutsfattande

Definiera redovisning! Vad är affärsredovisningens syfte? Centrala frågeställningar Vad är redovisningens två uppgifter? Förklara intressentmodellen! Företagets Ekonomi Förklara begreppen finansiering och tillgångar! Vad menas med balansomslutningen? Hur beräknas soliditeten? Hur… Fortsätt läsa Kapitel 1. Ekonomisk Information – Grund För Beslutsfattande