English

Ord och uttryck som jag uppmärksammar, antingen för att jag inte visste vad de betyder eller för att de bara intresserar mig.

barrage spärreld
deceived lurad
carcasses, culling; slaktkroppar, avlivning
No one gets out unscathed
Ingen kommer ur det oskadad
procurements, upphandlingar
detention, kvarhållande,
perch, sittpinne, abborre
Render unto Rome – contrite tourists return pilfered relics
Återför till Rom – bedrövade turister returnerar snattade reliker
entitled, berättigad
brace, stödja
marketing executive, marknadsförare