Fysik


Jag har läst fysik och har en magisterexamen i matematik och fysik.
Den här sidan tillägnar jag fysik.
Vad är fysik?


*Visa


Vad är materia?


*Visa