K1, K2 och K3 – snabbguide

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

Byte från K3 till K2

Det är alltid möjligt att byta regelverk från K2 till K3, men ett byte i motsatt riktning får utan särskilda skäl enbart göras en gång.

• K2 kan användas av de flesta mindre aktiebolag och är utformat med syfte att förenkla så mycket som möjligt och så att bokföringsåtgärderna i allt väsentligt följer skattereglerna. Behovet av skattemässiga korrigeringar av bokföringens resultat är minimala.

• K3 får användas av alla aktiebolag och måste användas av större aktiebolag. Med större aktiebolag menas de som uppfyller minst två av kraven; mer än 50 anställda, mer än 40 miljoner i balansomslutning, mer än 80 miljoner i nettoomsättning. K3 är ett mer avancerat regelverk och kräver normalt att företaget har redovisningsexpertis som hjälper till med årsavslutet av bokföringen.