Kap 7 Årsbokslut – tillgångar

Lagens regler för redovisning och beskattning

Viktiga lagar är BFL, ÅRL och IL

Företag som följer K4/IFRS kan under vissa omständigheter göra en större utdelning än vad som täcks av det fria egna kapitalet.

Den civilrättsliga lagstiftningen (ÅRL) syftar till att skydda intressenter mot att bli vilseledda. Maximivärderingsregler.

Samhällets beskattningsintresse tillvaratas genom skattelagstiftningen. Minimivärderingsregler.

Ofta sammanfaller de civilrättsliga och de skatterättsliga värderingsreglerna. I vissa fall kan de emellertid användas för att skapa s.k. obeskattade reserver (se kapitel 8). Hur företagen ska förhålla sig till dessa regler styrs och begränsas av Bokföringsnämndens allmänna råd och vilket K-regelverk som företaget har valt att följa.

Årsbokslutet – två funktioner: Resultatberäkning och Bokslutspolitik

Tillgångar – ett teoretisk perspektiv

Värdering av anläggningstillgångar

Värdering av omsättningstillgångar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *