Kapitel 1. Ekonomisk Information – Grund För Beslutsfattande

Definiera redovisning!

Vad är affärsredovisningens syfte?

Centrala frågeställningar

Vad är redovisningens två uppgifter?

Förklara intressentmodellen!

Företagets Ekonomi

Förklara begreppen finansiering och tillgångar!

Vad menas med balansomslutningen?

Hur beräknas soliditeten?

Hur beräknas eget kapital?

***

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *