Vaccinering

AKTUELLA PNEUMOKOCKVACCINER


Jag är i år 2020 vaccinerad med dessa vaccin. De kommersiellt använda pneumokockvaccinerna består av kapselpolysackarider från olika pneumokockserotyper, antingen som rent polysackaridvaccin eller som polysackarider konjugerat med ett protein. Två olika typer av pneumokockvacciner finns kommersiellt tillgängliga i Sverige, ett rent polysackaridvaccin PPV23 (Pneumovax), och två olika proteinkonjugatvaccin PCV13 (Prevenar 13)

Publicerat den
Kategoriserat som Vaccin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *